Fysioterapi:

Vegard Knutsen

Trond Ruud

Ole Johan Venger Pedersen

David Jansen

Thomas Tombren

Psykomotorisk fysioterapi:

Odin Fagerberg

Sissel Eskeland

Gruppeinnstruktører:

Lill Jessen (spinning/styrke)

Nina Snekkerhaugen (spinn/styrke)

Monica Nerby (spinning)

Corrinne Kennedy (yoga)

Yvonne Solberg (spinn, kettlebells og pilates)

Vegard Knutsen (kettlebells)

David Jansen (kettlebells)

Ole Johan Venger Pedersen (kettlebells)

Veiledning sal :

Yvonne Solberg (idrettspedagog)